how to create a web page

Hildelund Konstfestival
19-21 Juli 2019


För tredje året i rad arrangeras Hildelund Konstfestival i utkanten av Västra Ämtervik, Sunne. Festivalens syfte är att skapa ett samtalsrum där olika uttryck inom konst, musik, litteratur och teori fungerar som ingångar till dialog.  Festivalen er støttet av Region Värmland, Clara Lachmanns Fond og Sunne kommune.
2019 Års tema är “Perception av Språk”. 
Vad är språk? Hur uppfattar vi språk? Hur kommunicerar vi?
Detta är frågor som vi mest troligtvis inte kommer kunna komma överens om eller besvara under årets festival, men som vi gemensamt ska försöka uttrycka oss kring. 
Arrangemanget pågår under tre dagar, det är fri entré och öppet för alla att komma och gå som man vill. Du behöver inte ha kunskap om samtidskonst för att besöka festivalen, en gång om dagen sker en guidad tur av Sara Rönnbäck. Du behöver inte ens tycka om det som sker på festivalen, men vi som arrangerar den har bara bjudit in sånt som vi tycker om och är väldigt stolta över att presentera årets arrangemang som innefattar;
Mimmi Mattila, Christina Bruland, Linda Larsen, Monia Sander, Hanan Benammar, Andrea Bakketun, Laurie Lax, Damla Kilickiran, Sasha Waltå, Fredrik Rönnbäck, Tina Montenegro, Kari Løvaas, Miriam Kaukosalo, Rasmus Bauner, Ole Hillerup, Theartfox, B.B. Fox, Andreas Oxenvad, Viktor Pedersen, Ida Charlotte Bratteberg Jakobsen, Hans Edward Hammonds, Fredrik Sele, Tor Finn Malum Fitje, Thomas Hill, Jessica Morris, Christofer Bocker, Sara Falkstad, Bengt Berg, Aksel Høgenhaug.

(mer info om deltagande konstnärer kommer fortløpende)

Andrea Bakketun (f. 1983, Trondheim) er en billedkunstner basert i Oslo. Hun har sin utdanning fra fra Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (BFA, 2008) og Kunstakademiet i Oslo (MFA, 2013). I Bakketuns kunstnerskap blir fysiske endringer og spenningsfelt i våre omgivelser koblet opp mot den menneskelige psyke. Ved å utforske objekters metafysiske potensial og kinetiske energier, ofte refererende til vitenskap, okkultisme og det hverdagslige, danner hun krysningspunkt og nye forbindelser mellom ulike virkeligheter. Hennes praksis involverer installasjoner, skulpturer og videobasert arbeid. Bakketuns praksis involverer også samarbeid med andre fagfelt og kuratoriske prosjekter.
Bakketun har stilt ut ved institusjoner som Kunstnerforbundet, Oslo; Oslo Kunstforening, Oslo; Kunsthaus Essen, Essen; TSSK, Trondheim; Hacienda/1857, Zürich; UKS, Oslo; Autocenter, Berlin; De Brakke Grond, Amsterdam; Kunstforeningen GLStrand, København og Kunstnernes Hus, Oslo. Bakketun har også initiert og produsert flere utstillingsprosjekter, deriblant «Five thousand generations of birds» og «Grand Complications». 

Andrea Bakketun
Christina Bruland

Christina Bruland, Med performancen Vest utforsker Bruland de mer ubemerkede elementene som er tilstede rundt og mellom selve ordene i et dynamisk språk. Arbeidet tar utgangspunkt i en tidligere selvopplevd situasjon; det å være tilskuer på en reading på et uforståelig språk, og det som skjer når man må være i situasjonen i noe lengre tid. Fokuset flytter seg fra det man ikke forstår til de elementene man kan finne mening i, som intonasjon, pauser og mimikk. Vest ble fremført på München Kunstverein i 2017. Da på norsk talespråk. Under Hildelund Konstfestival 2019 blir performancen framført på norsk tegnspråk, for å på samme måte utfordre publikum til å lete etter meningsgivende elementer ved et ukjent språk. 

Sara Falkstad, Mina minnen av slutet och ett försök till evigt liv

Kan språket rädda liv, även efter att livet är slut? Är det sant att de döda hålls vid liv längre om vi pratar om dem?

I vissa kulturer är det själva kroppen som förhindrar döden. I den indonesiska torajakulturen behåller man sina avlidna släktingar i hemmet, bevarade med hjälp av formalin, ibland i flera år. Kropparna har egna rum, tvättas och får sina kläder bytta. De får mat och cigaretter två gånger om dagen och har toalett på rummet. Torajafolket tycker att om de skulle begrava sina kära direkt, skulle smärtan vara för plötslig.

I vår del av världen försöker vi bevara våra döda med språket. Det är torftigt. Och ändå försöker vi, gång på gång.

Denna läsning är en ansträngning, en ritual, eller kanske ett fruktlöst försök, att få tillbaka de döda. Efter läsningen välkomnas åhörarna att delta i försöket.

Sara Falkstad är poet, skribent och pedagog och bor utanför Arvika. Hon är en del av den feministiska konstgruppen OTALT.

Sara Falkstad

Gn00r (Hans Edward Hammonds & Fredrik Sele)
Den vitenskaplige konsensus gir oss et tydelig varsel om en planet som sakte gjøres ubeboelig for mennesker. Vår planet er dominert av en industriell ukultur. Vårt samfunn viser seg utilstrekkelig i møte med den største globale trusselen. Vi er fortapte, og vi lever i en verden hvor naturen er beleiret i en ubarmhjertelig flerfrontskrig. Vi har bygget oss inn i vår egen støy, døve om vårt sikre fall bort fra naturen. Gn00r er en dødssang i vår industrielle terminalfase.

Uten språket er ikke mennesket.
Fullt dyr likevel
Språkets død er frihet i øyeblikket.
Ta ingenting for gitt.
Gn00r dyrker et stille rom for følelser og språkfred, i bønn til intet. Intet annet enn at imperienes natt snart går over. Øyeblikk etter øyeblikk tar slutt. Et ekko av forglemt tid.
Dype sår, leges fort, om vi går bort.

Under Hildelund Konstfestival innvier Gn00r et tempel for språkets urkonstituenter.

Fredrik Sele og Hans Edward Hammonds jobber utifra lek med tanker rundt store tema innen politikk, filosofi, religion. De bruker visuell kunst, performance, musikk og tekst i sitt arbeid. Sammen med kunstkollektivet Tankepolitiet, started de K-Lab, et kollektiv bestående av musikere og kunstnere i Stavanger mellom 2007 og 2013. De sto også bak Stavanger3000, et prosjekt initiert av en søknad til Stavanger kommune på 3 milliarder kroner, for å prosjektere en ny by. Nå samarbeider de i Gn00r, et performativt og forberedende utrykk om endetid, menneskelige og umusikalske figurer, i en tid hvor sivilisasjonen opphører, mennesket går under, og jorden går videre uten oss. 

Gn00r (Fredrik Sele & Hans Edward Hammonds)

Hyphenic (Tor-Finn Malum Fitje & Thomas Anthony Hill)

Hyphenic, 2018, video, 68 min. 
Trailer: https://vimeo.com/295806372
Hyphenic handler om et språk som angivelig tilkjennegir seg i form av gjenkjennelige mønstre i vanlig svart muggsopp. Filmen følger språkets kulturelle utvikling fra det først ble oppdaget tidlig på 1970 og frem til i dag. Hvordan kunne disse såkalte “hyfe-bokstavene” egentlig oppstå? Kan det være mulig at en så primitiv livsform har utviklet sin egen syntaks, og hvordan vil i så fall denne oppdagelsen endre vår oppfattelse av språkets opprinnelse? Filmen er et resultat av et pågående kunstforskningsprosjekt i krysningspunktet mellom lingvistikk og biologi. Gjennom samarbeid med en lang rekke bidragsytere, alt fra lesere og skuespillere til konspirasjonsteoretikere og ulike vitnesbyrd, legger Hyphenic frem detaljer om et språk som i over 30 år har vært skjult fra offentligheten. Kunstnernes egen narrasjon henter inspirasjon fra biosemiotikken, en relativt ung disiplin hvor tegnutveksling forstås som en iboende attributt hos alle levende organismer, også på mikroskopisk nivå.

Hyphenic (Tor-Finn Malum Fitje & Thomas Anthony Hill)

Aksel Høgenhaug har studert og studert. Nå er det på tide at det kommer noe fruktbart ut av det.

Litt om prosjektet: Aksel liker å lytte for så å svare. På universitetet satt han for en del år siden og skrev maskiner som kunne analysere og generere syntakser, disse maskinene brukte han for å forsøke å fravriste tre trær, som han hadde stengt inne i lukkede økologiske kretsløp, deres språk. Han syntes det hørtes fint ut, men han ble ikke noe klokere av den grunn. Nå vil han gjerne gå mer intuitivt til verks, og la trærne få snakke i sitt naturlig habitat, mens han forsøker å respondere med sine elektroniske instrumenter. Kanskje vil trærne være mer villige til å dele når han lar dem få opptre på egne premisser. 

Aksel Høgenhaug
Miriam Kaukosalo

Miriam Kakuosalo
Jag är en DIY-musiker som smider min musik på mobilen. Ofta handlar texterna om sånt som jag finner intressant och som jag kan relatera till. Det kan vara känslor av ambivalens, tjejer som kan hantera balansen med receptutskrivna mediciner eller hyllningar till Värmland. Alltid personligt, oftast svängigt. Tack för chansen. Miriam Kaukosalo 

Damla Kilickiran

Damla Kilickiran, f.1991, SE, billedkunstner, bosatt i Oslo. Influerad av kosmologier och narrativ hämtade från spiritistiska tanketraditioner, mediterar hennes arbeten på teman relaterade till altererade sinnestillstånd som en metod att tillnärma sig kroppens egna bildproduktion och källa till kunskap. Oftast leds tankarna till automatism som en gestaltning av ett icke-vetande, ett framträdande tillstånd som undanflyr språkets. Hon studerar för närvarande på Kunsthögskolen i Oslo och har ställt ut på NNKS, Svolvaer (2018) och Small Projects, Tromsö (2017)

Laurie Lax: My work often uses conversation as a starting point, making frequent use of transcription and vernacular speech. I’m interested in the different ways in which words are spoken to each other as well as in chat-based communication; everyday acts of listening, reading and writing that are at once together and alone – especially now. I look for parallels in my drawing and printmaking practice, for example: to explore energetic traces such as repetition, pause and incompleteness; the impact of force and gesture; and to throw something into relief to make it visible. I aim for my work to respond to power dynamics and control with a sense of humour and daring intensity. Depending on the needs of the project, the work might take the form of printed matter, spoken word, audio installation or intervention.

Laurie is an artist and producer based at USF Verftet in Bergen (NO), previously living in Bristol (UK) but originally from Southeast Kent (UK). Completed masters in Fine Art in Bergen in 2018 and bachelors in Fine Art in Bath (UK) in 2010. Personal projects are being developed from recent studies in Electronic Literature at the University of Bergen, where currently working as Research Assistant for the Digital Narrative Network. Co-founder of TEXST – an arts writing collective started in 2016, organising workshops, events, a printing press and hosting a regular critical forum. Exhibited in Germany, Ireland, Norway and the UK, and taken part in several residencies and festivals. Previously worked for the artist Mariele Neudecker on several large scale projects at the intersection of art and science.

Laurie Lax

Kari Løvaas, f. 1973, doktorand i litteraturvitenskap ved Karlstad universitet. Skriver en motivstudie om skapelse, forkrøpling og lengsel etter forløsning i moderne estetisk teori og litteratur. Kritiker og essayist. Har bl.a. utgitt boka Og de skjønte at de var nakne. Om skam og beskyttelse (2013). Bosatt i Sunne.

Kari Løvaas

Viktor Pedersen
Veien is the recording name of musician and visual artist Viktor Pedersen. Using woodwind instruments, field recordings, and electronic processing, Veien weaves an hypnotic and sparse electroacoustic soundscape that is at times sorrowful or meditative. Inspired by the ecological strain on the environment, as well as a longing to reconnect with the non human, the music is a dreamy journey through the forests, caves and cathedrals of inner and outer nature.

Viktor Pedersen
Fredrik Rönnbäck is a writer and translator. He holds a doctorate in French literature from New York University and teaches at Sarah Lawrence College and University of California in Paris. He will speak about wolves and the inventor of the Walkman.

Fredrik Rönnbäck

Tanzen mit Shanghai Whorehouse
pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk
pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk
pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv
zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk
bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk
bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk
zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk
bschk

Guitar, drums'n'bass, tuba, theremin, contact mics, fx fx fx, voice liberation, aggressive
listening, mumblebumble, tanzen tanzen tanzen.
Rasmus Bauner, Ole Hillerup, Theartfox, B.B. Fox, Andreas Oxenvad

Links:
https://soundcloud.com/user-490571406
https://www.youtube.com/channel/UCV22pMs2Ceu7eDyCgA9S2Lw/videos 

Tanzen mit Shanghai Whorehouse